atrastas 7 datu kopas

Birkas: Environmental monitoring facilities

Filtra rezultāts
 • Species and habitat monitoring sites (data)

  The main purpose of the monitoring programs is creation of a structure of an information system that is capable to operate and supply information about objects that are included...
 • Valsts virszemes ūdeņu novērojumu stacijas

  Virszemes ūdeņu novērojumu stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts virszemes ūdeņu stacijas, kurās tiek novērtēta ūdensteču un ūdentilpņu ekoloģiskā un...
 • Meža monitoringa 2.līmeņa monitoringa vietas

  Otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukums ir ierīkots 2004.gadā Jelgavas rajonā Valgundes pagastā, Meža pētīšanas stacijas Jelgavas novada 1.kvartāla 10.nogabalā. Otrā līmeņa...
 • Valsts Hidroloģisko novērojumu stacijas

  Hidroloģiskās stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts hidroloģiskās stacijas, kurās notiek faktiskie hidroloģiskie novērojumi. Staciju punktveida...
 • Valsts pazemes ūdeņu novērojumu stacijas

  Pazemes ūdeņu novērojumu stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts pazemes ūdeņu stacijas un tajā atrodoši pazemes ūdens urbumi, kuros tiek veikti pazemes...
 • Valsts atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu stacijas

  Atmosfēras gaisa kvalitātes stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts atmosfēras gaisa kvalitātes stacijas, kurās notiek faktiskie Latvijas radītā un...
 • Peldvietu ūdens kvalitāte

  Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens operatīvās un ilglaicīgās kvalitātes novērtējums