atrastas 12 datu kopas

Birkas: Hydrography

Filtra rezultāts
 • Latvijas meliorācijas kadastra karte

  Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas,...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • LV Marine Area Management Restrictions Zoning (INSPIRE data)

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1.LVMSP_FishingManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;...
 • Vides piesārņojuma zinošanas vienības (piekrastes ūdens objekti un pārejošie ...

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Piekrastes un pārejas ūdensobjekti

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Plūdu riska zonas

  Plūdu riska zonu shape fails ir vektora datu formātā, kas sastāv no laukumiem, kas sevī ietver dziļuma klases, ko attiecīgi var izmantot formatēšanā, lai vizuāli uzskatāmi labāk...
 • LV Marine Water Transport Network (INSPIRE data)

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1. LVMSP_TrafficSeparationSchemeSeparator.gml; 2. LVMSP_FlowDirectionAndWaterwayLink.gml
 • Upju baseinu apgabali

  Poligonu .shp fails. Upju baseinu apgabalu slānis izstrādāts saskaņā ar 15.04.2003. MK noteikumiem Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem". Upju...
 • Upju ūdensobjekti

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Ezeru ūdensobjekti

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • LV Marine Utility Network Services (INSPIRE data)

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: LVMSP_UtilityNetwork.gml
 • Preliminary Flood Risk Assessment Future Events

  Significant floods that have occurred in the past and can occur again in future under climate change.