Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Dienests ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Nodrošināta tiek arī specializētā medicīniskā palīdzība Latvijas slimnīcām, ja pacienta ārstēšanā nepieciešams piesaistīt kādu no vairāk nekā 24 jomu ārstiem, ekspertiem, kuri ik dienas ir gatavi steigties palīgā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde. Dienesta darbību nosaka Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”.