Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts interesēm atbilstošu migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procesu vadīšanu un īstenošanu.