Latvijas Republikas Saeima

Saeima ir Latvijas Republikas parlaments. Saskaņā ar Satversmes 5. pantu "Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem" jeb deputātiem.

Saeimas darbību regulē Satversme un Saeimas kārtības rullis.