Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. VPD attīsta darbu dažādos virzienos, tostarp veidojot profesionālās darba metodes ar jauniešiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, kā arī veicinot sabiedrības (nevalstisko organizāciju, atsevišķu brīvprātīgo) iesaisti darbā ar notiesātām personām.