Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Valsts valodas centra uzdevums ir rūpēties, lai pareizi tiek lietota valsts valoda – latviešu valoda, un sadarboties ar citām valsts iestādēm un tulkot dažāda veida likumus un dokumentus gan latviešu valodā, gan citās Eiropas Savienības valstu valodās.