atrastas 25 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

CPV nomenklatūras klasifikators

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-07-24 2024-07-11 neregulāri

Iepirkumu uzvarētāju valstiskā piederība no zemo vai beznodokļu zonām

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-07 2024-07-10 reizi gadā

Publisko iepirkumu paziņojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-09-13 2024-07-09 katru dienu

Publisko iepirkumu paziņojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2024-05-01 2024-07-09 katru dienu

Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-04-18 2024-07-03 reizi trīs gados

Publisko iepirkumu likuma pārskati

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-06-07 2024-06-07 reizi gadā

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pārskati

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-07-14 2024-06-07 reizi gadā

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pārskati

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-08-29 2024-06-07 reizi gadā

Publiskās un privātās partnerības likuma pārskati

Iepirkumu uzraudzības birojs 2021-03-03 2024-06-07 reizi gadā

Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - ceturkšņi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-18 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Pārtikas produktu piegādes līgumi, piemērojot vides kritēriju prasības

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-17 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju publikāciju dati, nepiemērojot Sabiedrisko...

Iepirkumu uzraudzības birojs 2019-07-24 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Pasūtītāju finansēto projektu statistika - ceturkšņi, gadi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-12 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Publiskās un privātās partnerības likuma publikāciju rādītāji - ceturkšņi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-10-16 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - ceturkšņi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-09-21 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - ceturkšņi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-09-25 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem - ceturkšņi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-25 2024-03-08 reizi trīs mēnešos

Iepirkumu publikāciju statistika par piegādātāju valstisko piederību

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-14 2024-02-09 reizi gadā

Administratīvo pārkāpumu statistika

Iepirkumu uzraudzības birojs 2020-05-18 2024-01-29 reizi trīs mēnešos

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas rādītāji - gadi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2019-05-23 2024-01-09 reizi gadā