atrastas 66 datu kopas

Filtra rezultāts
 • Peldvietu ūdens kvalitāte

  Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa dati, ūdens operatīvās un ilglaicīgās kvalitātes novērtējums
 • restriction zones (data)

  Specially protected nature sites, Natura 2000. The institution responsible for this issue is Nature Conservation Agency (NCA), subordinated to the Ministry of Environment and...
 • Pazemes ūdensobjekti

  Pazemes ūdensobjekti ir poligonveida shp fails, kurā apkopti 14 Latvijas pazemes ūdenobjekti atbilstoši to ģeogrāfiskajam novietojumam un to raksturojums atbilstoši Direktīvas...
 • Latvijas kūdras purvu ģeotelpiskā karte

  Sagatavotā informācija sniedz ziņas par 9563 kūdras iegulām. Nereti, vienā kūdras purvā pēc ģeoloģiskās izpētes datiem ir noteiktas vairākas robežas (kūdras slāņa „0 m” dziļuma...
 • Dzezlceļa tīkls (INSPIRE dati)

  Valsts nozīmes dzelzceļa galvenie ceļi un stacijas
 • Veselības aprūpes resursi/pakalpojumi

  Dati par kopējo ārstu skaitu (rādītājs uz 10 000 iedzivotāju ); dati par ambulatoro apmeklējumu skaitu (rādītājs uz 1 iedzīvotāju); dati par gultu skaitu (rādītājs uz 10 000...