atrastas 16 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Izpildītie izsaukumi administratīvi teritoriālajās vienībās pēc gada mēneša

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

Izpildītie izsaukumi administratīvi teritoriālajās vienībās pēc nedēļas dienas

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

Izpildītie izsaukumi administratīvi teritoriālajās vienībās pēc dienas un...

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

NMP statistikas atvasinātie rādītāji pa pilsētām

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

NMP statistikas atvasinātie rādītāji pa pagastiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

NMP statistikas atvasinātie rādītāji pa novadiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

Izpildīti izsaukumi, sadalījumā pa prioritātēm, administratīvi...

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

Izpildīti izsaukumi administratīvi teritoriālajās vienībās

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

Izpildītie izsaukumi sadalījumā pēc dzimuma un vecuma

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

NMP brigāžu punkti

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-03-06 2024-07-17 reizi gadā

NMP pavadlapas dati

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2021-04-17 2024-07-17 reizi gadā

Statistiskā informācija par cietušajiem un negadījumu raksturu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2021-04-16 2024-07-17 reizi gadā

NMP statistikas atvasinātie rādītāji

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2021-04-17 2024-07-17 reizi gadā

Operatīvās informācijas datu kopa

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2021-04-16 2024-07-17 reizi gadā

Par pirmās palīdzības apmācību anulētajām apliecībām

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-06-29 2024-07-08 katru dienu

Par pirmās palīdzības apmācību beigušajām personām

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2023-06-29 2024-07-08 katru dienu