atrastas 46 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Rīgas pašvaldības darījumi ar nekustamo īpašumu

Rīgas dome 2024-01-24 2024-07-23 katru dienu

Rīgas vietējais ģeodēziskais tīkls

Rīgas dome 2023-11-01 2024-07-23 katru dienu

Rīgas un Rīgas priekšpilsētu robežas

Rīgas dome 2023-11-01 2024-07-23 neregulāri

Rīgas apkaimes

Rīgas dome 2023-08-17 2024-07-23 neregulāri

Rīgas ielas un adreses

Rīgas dome 2023-08-30 2024-07-23 katru dienu

Būves Rīgas administratīvajā teritorijā

Rīgas dome 2023-11-02 2024-07-23 katru dienu

Funkcijām nepieciešamās zemes vienības Rīgā

Rīgas dome 2024-01-24 2024-07-23 neregulāri

Izglītības, kultūras un sporta iestāžu lietošanā nodotās teritorijas

Rīgas dome 2024-01-24 2024-07-23 neregulāri

Vidi degradējošās būves Rīgā

Rīgas dome 2024-01-24 2024-07-23 reizi mēnesī

Rīgas ielu sarkanās līnijas

Rīgas dome 2023-11-02 2024-07-23 reizi mēnesī

Rīgas apkaimju LOD2 modeļi

Rīgas dome 2024-02-08 2024-07-10 neregulāri

Rīgas teritorijas plānojums (spēkā)

Rīgas dome 2024-03-22 2024-07-10 nekad

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums

Rīgas dome 2024-05-03 2024-07-10 nekad

Pašvaldības un kapitālsabiedrību īpašumi

Rīgas dome 2022-04-20 2024-07-08 katru dienu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem...

Rīgas dome 2024-07-03 2024-07-03 reizi trīs mēnešos

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem...

Rīgas dome 2022-07-07 2024-07-02 reizi trīs mēnešos

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem...

Rīgas dome 2022-10-06 2024-07-02 reizi trīs mēnešos

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem...

Rīgas dome 2023-04-03 2024-07-02 reizi trīs mēnešos

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem...

Rīgas dome 2023-10-02 2024-07-02 reizi trīs mēnešos

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dati par izlietotajiem finanšu līdzekļiem 2023.gadā

Rīgas dome 2024-01-08 2024-07-02 reizi trīs mēnešos