atrastas 15 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Sabiedriskā darba vidējais stundu skaits aktīvajiem klientiem

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Uzraudzības klientu skaits, kas no šajā mēnesī (gadā) slēgtajām uzraudzības...

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Veiksmīgu izlīgumu skaits – puses izlīga

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Uzraudzības klientu izmaiņas ekonomiskajā aktivitātē

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Uzraudzības klientu dalība probācijas programmās

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Uzraudzībā esošo klientu vidējais uzraudzības termiņš par visiem uzraudzības veidiem

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Pamatstatistika par funkcijām un to apakšveidiem

Valsts probācijas dienests 2021-12-21 2024-07-07 katru dienu

Kopējais aktīvo personu un klientu skaits dienestā

Valsts probācijas dienests 2021-09-09 2024-07-07 katru dienu

Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2016., 2017. un 2018. ...

Valsts probācijas dienests 2023-03-31 2023-03-31 nav zināms

Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada...

Valsts probācijas dienests 2021-04-27 2021-04-27 nav zināms

Probācijas darbība

Valsts probācijas dienests 2018-05-28 2020-08-03 reizi gadā

Elektroniskā uzraudzība

Valsts probācijas dienests 2018-12-13 2020-08-03 reizi gadā

Piespiedu darbs

Valsts probācijas dienests 2018-12-13 2020-08-03 reizi gadā

Izlīgums

Valsts probācijas dienests 2018-12-13 2020-08-03 reizi gadā

Izvērtēšanas ziņojumi

Valsts probācijas dienests 2018-12-13 2020-08-03 reizi gadā