atrastas 19 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-04-08 reizi pusgadā

RaimIS - VSAA administrētās pensijas un bezdarbnieku pabalsti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2023-05-02 2024-03-21 reizi gadā

Vecuma pensiju saņēmēju skaits pēc pensijas piešķirtā apmēra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Vecuma pensiju saņēmēju skaits un pensijas vidējais piešķirtais apmērs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits pēc pensijas piešķirtā apmēra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits un pensijas vidējais piešķirtais apmērs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Bezdarbnieka pabalsta saņēmēji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Bērni ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2022-07-22 2024-02-09 reizi pusgadā

Invaliditātes pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-02-07 reizi pusgadā

Vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-02-07 reizi pusgadā

Izdienas pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-02-07 reizi pusgadā

Apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-02-07 reizi pusgadā

RaimIS - Sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2023-05-02 2023-05-02 reizi gadā

Valsts fondēto pensiju shēma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2018-09-18 2022-06-28 reizi mēnesī

Slimības pabalsti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-10-28 2022-02-15 reizi mēnesī

VSAA administrētās pensijas un pabalsti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2018-09-18 2022-02-15 reizi mēnesī