Aicinām piedalīties aptaujā par izmaiņām direktīvā par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu