Atvērto datu aktualitātes Jūnijā

  Jūnijā Latvijas Atvērto datu portālā publicētas trīs datu kopas, divas no tām publicējusi Dabas aizsardzības pārvalde.

  Papildus 11. jūnijā iznācis jaunākais DESI rādītājs, kurā Latvija pakāpusies par divām vietām, viens no ievērojamākajiem kāpumiem bijis tieši digitālo publisko pakalpojumu sadaļā, kā arī tā ir vienīgā joma, kurā Latvija krietni pārsniedz ES vidējo rādītāju. Valsts progress šajā jomā ir īpaši nozīmīgs, ar ievērojamiem uzlabojumiem pēdējo divu gadu laikā, ko veicinājuši vairāki faktori, tai skaitā atvērto datu pieejamība.

  Vairāk: https://data.gov.lv/lv/aktualitates/latvija-7-vieta-digitalo-publisko-pakalpojumu-sniegsana-eiropa

  Jūnijā publicētās datu kopas:

  Iestāde

  Datu kopa

  Dabas aizsardzības pārvalde

  Mikroliegumi

  Dabas aizsardzības pārvalde

  Aizsargājamās dzīvotnes - biotopi  un Aizsargājamo sugu atradnes

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  Digitālo aģentu saraksts

   

  Piecas apmeklētākās datu kopas Jūnijā:

  1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Piegāžu datu grupa;
  2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā par 2017.gadu;
  3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra-Izsludināto iepirkumu datu kopa;
  4. Centrālās statistikas pārvalde - Oficiālās statistikas datubāze;  
  5. Centrālā statistikas pārvalde - Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators.