Atvērto datu aktualitātes Jūnijā

    Jūnijā Latvijas Atvērto datu portālā publicētas trīs datu kopas, divas no tām publicējusi Dabas aizsardzības pārvalde.

    Papildus 11. jūnijā iznācis jaunākais DESI rādītājs, kurā Latvija pakāpusies par divām vietām, viens no ievērojamākajiem kāpumiem bijis tieši digitālo publisko pakalpojumu sadaļā, kā arī tā ir vienīgā joma, kurā Latvija krietni pārsniedz ES vidējo rādītāju. Valsts progress šajā jomā ir īpaši nozīmīgs, ar ievērojamiem uzlabojumiem pēdējo divu gadu laikā, ko veicinājuši vairāki faktori, tai skaitā atvērto datu pieejamība.

    Vairāk: https://data.gov.lv/lv/aktualitates/latvija-7-vieta-digitalo-publisko-pakalpojumu-sniegsana-eiropa

    Jūnijā publicētās datu kopas:

    Iestāde

    Datu kopa

    Dabas aizsardzības pārvalde

    Mikroliegumi

    Dabas aizsardzības pārvalde

    Aizsargājamās dzīvotnes - biotopi  un Aizsargājamo sugu atradnes

    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

    Digitālo aģentu saraksts

     

    Piecas apmeklētākās datu kopas Jūnijā:

    1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Piegāžu datu grupa;
    2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā par 2017.gadu;
    3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra-Izsludināto iepirkumu datu kopa;
    4. Centrālās statistikas pārvalde - Oficiālās statistikas datubāze;  
    5. Centrālā statistikas pārvalde - Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators.