“EU Datathon 2019” — atvērto datu konkurss ir sācies!

2019. gada 28. janvārī Eiropas Savienības Publikāciju birojs kopā ar Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti Rumāniju oficiāli izziņoja nu jau trešo “EU Datathon” konkursu.

“EU Datathon” ir pasākums, kura popularitāte arvien pieaug un kura mērķis ir vēl vairāk nostiprināt Eiropas Savienības atvērto datu izmantojumu. Dalībnieki var demonstrēt savas datu prasmes un inovatīvās idejas, izveidot un nostiprināt kontaktus un saņemt atbalstu, lai pēc konkursa turpinātu attīstīt savas idejas. Kā izteicās viens no pagājušo gadu finālistiem: “Šī pieredze iedrošina iet vēl tālāk.”

Dalībnieki ir aicināti izstrādāt lietotnes un interaktīvas vizualizācijas, ar kurām viņi iedzīvotājiem, valsts iestādēm un uzņēmumiem piedāvā jaunus pakalpojumus vai ieskatu publiskajā informācijā. Viņiem ir jāizmanto vismaz viena no ES iestāžu un aģentūru un/vai konkursa starptautisko partneru piedāvātajām datu kopām, un šie dati var tikt sasaistīti ar citām datu kopām.

Dalībnieku komandas var izvēlēties horizontālo uzdevumu vai vienu no diviem tematiskajiem uzdevumiem:

 • “ Inovatīvas idejas, izmantojot ES atvērtos datus”
 • “Jaunas atziņas ekonomikā un finansēs”
 • “Klimata aizsardzība”

Konkursu rīko Eiropas Parlamenta sagatavošanas darbības “Saistīti atvērtie dati Eiropas publiskajā pārvaldē” un Eiropas Komisijas programmas ISA² (sadarbspējas risinājumi publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem) ietvaros.

Šī gada konkursā uzvarētāji saņems šādas balvas:

 • 1. balva 15 000 eiro
 • 2. balva 7000 eiro
 • 3. balva 3000 eiro

Konkursu “Datathon 2019”  noslēgs konference Briselē 2019. gada 13. jūnijā, kurā finālisti ekspertu žūriju un citus programmētājus iepazīstinās ar saviem projektiem.

“EU Datathon 2019” partneri ir:

 • ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
 • Eiropas Centrālā banka
 • Eiropas Investīciju banka
 • Eiropas Investīciju fonds
 • Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts
 • Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts
 • Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts
 • Eiropas Vides aizsardzības aģentūra
 • Eurostat
 • Kopīgais pētniecības centrs

 

Plašāku informāciju par konkursu un noslēguma pasākumu skatiet: https://publications.europa.eu/eudatathon.

EUdatathon