Jūlijā publicētas 23 datu kopas!

Jūlijā Latvijas Atvērto datu portālā publicētas 23 datu kopas, 10 no tām publicējis Maksātnespējas kontroles dienests un 9 datu kopas izgūtas no ĢEOLatvija.lv datu kataloga. Savu pirmo datu kopu Latvijas Atvērto datu portālā Jūlijā publicēja Nacionālās veselības dienests

Jūlijā publicētās datu kopas:

Iestāde

Datu kopa

ĢEOLatvija.lv

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

ĢEOLatvija.lv

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā

ĢEOLatvija.lv

Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000

ĢEOLatvija.lv

Vietvārdu datu bāze

ĢEOLatvija.lv

Zemes kvalitatīvā vērtība (lejupielādes datne)

ĢEOLatvija.lv

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

ĢEOLatvija.lv

Augsnes dziļrakumi (lejupielādes datne)

ĢEOLatvija.lv

Augsnes laukumi (lejupielādes datne)

ĢEOLatvija.lv

Digitālais reljefa modelis

Nacionālais veselības dienests

Medicīnisko manipulāciju tarifu saraksts (sadalījumā pa elementiem)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Iepirkumu rezultāti (e-konkursi)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Iepirkumu grozījumi (e-konkursi)

Finanšu ministrija

2019. gada valsts budžets

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2018

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2017

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2016

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2015

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2014

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2013

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2012

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2011

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2010

Maksātnespējas kontroles dienests

Darbinieku prasījumi 2009

 

TOP 10 apmeklētākās datu kopas Jūlijā:

  1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Piegāžu datu grupa;
  2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā par 2017.gadu.
  3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Izsludināto iepirkumu datu kopa;
  4. Centrālās statistikas pārvalde - Oficiālās statistikas datubāze;  
  5. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - Ceļu satiksmes negadījumu, pārkāpumu un noziegumu ceļu satiksmes jomā notikuma vietu dati;
  6. Centrālā statistikas pārvalde - Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators;
  7. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas;
  8. Valsts reģionālās attīstības aģentūra  - Iepirkumu rezultāti (e-konkursi);
  9. LR Uzņēmumu reģistrs  - Publisko personu un iestāžu saraksts;
  10. Kultūras informācijas sistēmu centrs  - Latvijas kultūras institūcijas.