Jūlijā publicētas 23 datu kopas!

  Jūlijā Latvijas Atvērto datu portālā publicētas 23 datu kopas, 10 no tām publicējis Maksātnespējas kontroles dienests un 9 datu kopas izgūtas no ĢEOLatvija.lv datu kataloga. Savu pirmo datu kopu Latvijas Atvērto datu portālā Jūlijā publicēja Nacionālās veselības dienests

  Jūlijā publicētās datu kopas:

  Iestāde

  Datu kopa

  ĢEOLatvija.lv

  Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

  ĢEOLatvija.lv

  Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā

  ĢEOLatvija.lv

  Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000

  ĢEOLatvija.lv

  Vietvārdu datu bāze

  ĢEOLatvija.lv

  Zemes kvalitatīvā vērtība (lejupielādes datne)

  ĢEOLatvija.lv

  Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

  ĢEOLatvija.lv

  Augsnes dziļrakumi (lejupielādes datne)

  ĢEOLatvija.lv

  Augsnes laukumi (lejupielādes datne)

  ĢEOLatvija.lv

  Digitālais reljefa modelis

  Nacionālais veselības dienests

  Medicīnisko manipulāciju tarifu saraksts (sadalījumā pa elementiem)

  Valsts reģionālās attīstības aģentūra

  Iepirkumu rezultāti (e-konkursi)

  Valsts reģionālās attīstības aģentūra

  Iepirkumu grozījumi (e-konkursi)

  Finanšu ministrija

  2019. gada valsts budžets

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2018

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2017

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2016

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2015

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2014

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2013

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2012

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2011

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2010

  Maksātnespējas kontroles dienests

  Darbinieku prasījumi 2009

   

  TOP 10 apmeklētākās datu kopas Jūlijā:

  1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Piegāžu datu grupa;
  2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā par 2017.gadu.
  3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Izsludināto iepirkumu datu kopa;
  4. Centrālās statistikas pārvalde - Oficiālās statistikas datubāze;  
  5. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - Ceļu satiksmes negadījumu, pārkāpumu un noziegumu ceļu satiksmes jomā notikuma vietu dati;
  6. Centrālā statistikas pārvalde - Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators;
  7. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra - Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas;
  8. Valsts reģionālās attīstības aģentūra  - Iepirkumu rezultāti (e-konkursi);
  9. LR Uzņēmumu reģistrs  - Publisko personu un iestāžu saraksts;
  10. Kultūras informācijas sistēmu centrs  - Latvijas kultūras institūcijas.