Jūnijā- jūlijā publicētās datu kopas

  Jūnijā publicētas 12 datu kopas, taču jūlijā 15 datu kopas.

  Pirmajos divos vasaras mēnešos publicētas 27 datu kopas, tās sevī ietver arī pirmās valsts kapitālsabiedrību publicētās datu kopas. Datus ir publicējušas tādas valsts akciju sabiedrības kā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un Latvijas valsts ceļi. Kā pirmais valsts SIA savu datu kopu portālā ir ievietojis Autotransporta direkcija.

  Kā zināms, līdz šim direktīva par publiskā sekotra informācijas atkalizmantošanu attiekusies tikai uz valsts iestādēm, taču 2018. gada 24.aprīlī Eiropas Komisija ierosināja šīs direktīvas pārskatīšanu- viens no direktīvas jaunajiem virzieniem varētu būt kapitālsabiedrību datu atvēršana, īpaši koncentrējoties uz transporta, enerģētikas u.c. augstvērtīgu datu atvēršanu.

   

  Visas jūnija- jūlija laikā publicētās datu kopas: 

  Jūnijā publicētās datu kopas: 
  Iestāde Datu kopa
  LR Uzņēmumu reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
  Zāļu valsts aģentūra Zāļu patēriņa statistika
  Zāļu valsts aģentūra Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrs
  Centrālā vēlēšanu komisija 2014. gada 12.Saeimas vēlēšanu rezultāti un vēlētāju aktivitāte
  Centrālā vēlēšanu komisija 2017. gada republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu rezultāti un vēlētāju aktivitāte
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Bāriņtiesu statistika 2017
  Valsts reģionālās attīstības aģentūra EIS pasūtījumi
  VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  eParaksts sistēmas atbildētie OCSP pieprasījumi
  VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  eParaksts sistēmas izsniegtie laika zīmogi
  VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  eParaksts sistēmas izsniegtie eID karšu sertifikāti
  Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2016. gadu
  Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2017. gadu
  Jūlijā publicētās datu kopas: 
  Iestāde Datu kopa
  VAS Latvijas valsts ceļi

  Valsts ceļu tīkls

   

  Finanšu ministrija 2017. gada valsts budžets
  Finanšu ministrija 2018. gada valsts budžets
  Finanšu ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekti
  Finanšu ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekti
  Centrālā statistikas pārvalde Tautību klasifikators
  Valsts meža dienests Novadi MK 35.not
  Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Latvijas melioracijas kadastra informacija
  Tiesu Administrācija Nerezidentu darījumi
  Iepirkumu uzraudzības birojs NUTS kods
  Iepirkumu uzraudzības birojs CPV nomenklatūras klasifikators
  VSIA Autotransporta direkcija Pieturvietas. Regional bus stops.
  Valsts darba inspekcija VDI kontatētie pārkāpimi
  Centrālā statistikas pārvalde Ciemu robežas
  Valsts darba inspekcija Apstiprinātās arodslimības