Konferencē par atvērtu sadarbību inovācijām, atvērtie dati nosaukti par jauno naftu Latvijas ekonomikai

  2019. gada 31. janvārī notika Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Atvērta sadarbība inovācijām”. Konferenci atklāja VARAM ministrs Juris Pūce kopā ar Ekonomikas ministru Ralfu Nemiro un LATA valdes priekšsēdētāju Jāni Treiju. Noslēgumā tika piešķirta arī LATA Gada balva tiem, kas ir celmlauži atvērto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. To starpā bija arī Centrālā vēlēšanu komisija un LU Matemātikas un Informātikas institūts.

   

  Konferences laikā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, izskanēja vairākas atziņas par atvērto datu ieguvumiem privātajā un valsts līmenī. Viens no centrālajiem jautājumiem bija, kā padarīt pilsētas viedākas? Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce teica: “Atvērtie dati viedajās pilsētvidēs pielietoti dažādos risinājumos, mazina pilsētu izdevumus un dod būtisku ieguldījumu arī vides uzlabošanā. Mēs ceram uz iestāžu atsaucību atvērto datu publicēšanā un aicinām nozari arī turpmāk būt tikpat atsaucīgiem, lai arvien vairāk valsts rīcībā esošie dati tiktu atvērti un kopīgi sekmētu valts ekonomisko izaugsmi un inovācijas”.

  Kā laba atziņa, pirmkārt, bija izteikums, ka, mēs atvērto datu lietojumā esam priekšā igauņiem, jo atvērtas ir ne tikai durvis ministrijai, bet arī prāti un attieksme. Otrkārt, LATA priekšsēdētājs Jānis Treijs nosauca trīs pamatprinicpus, pēc kuriem jāvadās: “atvērtība, drošība un godīga konkurence. Ir valstis, kuras mēs nevaram pārspēt datu skaitā, bet Latvija var būt izcilniece atvērto datu kvalitātē.”

  Treškārt, dati nav nekas par ko runāt nākotnes formā. Klienti vairs nejautā, vai ir vērts atvērt datus. Tā vietā viņi jautā: “Kas ir vēl tie dati, kurus atvērt?”. Piemēram, Jelgavā jau tiek attīstīts viedo pilsētu koncepts. Jelgavā strādā viedie risinājumi valsts pakalpojumu sniegšanai, dažādu infrastruktūras vienību sasaistei, iedzīvotāju atbalstam u.tml. Ar noteiktu regularitāti tiek skatīta arī gripas izplatība un skolēnu apmeklējums, lai varētu preventīvi sniegt informāciju par veselības saglabāšanu. Tā ir civilā aizsardzība visā tās spozmē.

  Vēl atsaucoties uz gudro pilsētu tēmu, tie paši sensori un kameras, kas izvietoti pilsētā, var gan palielināt drošību, gan mazināt birokrātisko aparātu, piemēram, regulējot luksoforus vai novērošanas kameras, kad ir ceļu satiksmes negadījumi u.c. situācijās.

  Konferencē tika uzsvērts, ka saprotot klienta vajadzības un padarot datus atvērtus, ir iespējas nonākt globālajā tirgū. Vienīgi ir jāsaprot, kurus datus un ar kādu mērķi atvērt, jo datu drošībā nevar būt kompromisi, bet datu neizmantošana ir vienkārši neizmantots kapitāla resurss.

  Konferece noslēdzās ar LATA apbalvojumiem, kas tika pasniegti trīs kategorijās. Publiskajā sektorā piešķīra balvu par atvērtāko iestādes darbu, privātajā sektorā – izcilāko tehnoloģiju risinājums biznesā un fiziskai personai – būtiskāko ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā.

  Pirmo vietu kategorijā atvērtākā iestāde publiskajā sektorā ieguva Centrālā vēlēšanu komisija par visu deputātu kandidātu un vēlēšanu rezultātu datu pieejamības nodrošināšanu atvērto datu formātā. Tas apliecina, ka Latvija iestājas par demokrātisku un caurskatāmu vēlēšanu norisi, publicējot datus Atvērto datu portālā.

  Pirmo vietu balvu kategorijā izcilākais tehnoloģiju risinājums privātā sektora biznesā tika Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtam un SIA “Axia Broadcast Technologies” par “Livewire” atvērto tehnoloģiju profesionālas kvalitātes skaņas pārraides un komutācijas sistēmu izveidei uz standarta IP/Ethernet tīklu bāzes.

  Pirmo vietu kategorijā būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā, kā fiziskai personai ieguva Viktors Zagorskis par aktīvu pozīciju, pārliecību un līdzdalību atvērto tehnoloģiju un atvērtā pirmkoda risinājumu apgūšanā, ieviešanā, izglītojošo materiālu sagatavošanā un sabiedrības izglītošanā.

  Konferenci organizēja LATA sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Galvenais partneris Tieto Latvia, partneri – Oracle, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrsWunder Latvia un eazyBI.

   

  Raksts: https://lata.org.lv/konference-par-atvertu-sadarbibu-inovacijam-atverti…

  Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas 2019. gada 31. janvāra konferences “Atvērta sadarbība inovācijām” fotogrāfijas, videoieraksti un prezentācijas ir pieejamas konfereces lapā: https://lata.org.lv/konference2019/