LETA publicē ziņu par atvērtā datu portāla izveidi

  2017. gada 11.septembrī LETA publicējusi ziņu par Atvērtā datu portāla izveidi.

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izveidojusi Latvijas Atvērto datu portālu (https://data.gov.lv) — vienotu platformu, kas nodrošinās centralizētu piekļuvi valsts pārvaldes atvērtajiem datiem. 
  Atvērtie dati ir publiska informācija, kas tiek nodota sabiedrībai tādā tehniskā veidā, lai to varētu lejupielādēt, apstrādāt un izmantot, piemēram, jaunu pētījumu un pakalpojumu izveidē.

  Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām – pētījumiem, statistiku, tabulām. Atvērtos datus iestādes publicē pēc savas iniciatīvas, kas uzskatāma par labu praksi un labas pārvaldības piemēru.

  Latvijas Atvērto datu portāls ir izveidots, izmantojot atvērtā koda tehnoloģijas un CKAN atvērto datu kataloga platformu.

  Par portālā publicētajiem datiem ir atbildīgi datu publicētāji.  VARAM sniedz metodiska rakstura atbalstu publicētājiem, kā arī veido portāla satura daļas. Portāla tehnisko darbību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

  Šobrīd portālā atvērtos datus publicē Iepirkumu uzraudzības birojs, Lauku atbalsta dienests, Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Rīgas dome,  Tiesu Administrācija,  LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts augu aizsardzības dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

  Sagaidāms, ka portālam pakāpeniski pievienosies arī citas iestādes t.sk. iestādes, kas saņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas projektiem, kas atbalsta publisko datu atkalizmantošanas (atvērto datu) pieaugumu.

  Centralizēti atvērto datu portāli ir visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, savukārt dati no dalībvalstu portāliem ir pieejami vienotajā Eiropas Datu portālā (https://www.europeandataportal.eu/lv), kura katalogam ir pievienots arī Latvijas Atvērto datu portāls.

  Latvijas Atvērto datu portāla izveide veikta  Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros.

  Sabiedrisko attiecību nodaļa
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Tālr. 67026905
  E-pasts: prese@varam.gov.lv
  www.varam.gov.lv