Pieejamas prezentācijas par atvērtajiem datiem

    2017. gada otrajā pusē notikuši vairāki pasākumi, kuros iekļautas prezetnācijas par atvērto datu un atvērto datu portāla jautājumiem.

    Lejupielādei pieejamas prezentācijas:

    Papildu informācija: informatīvais ziņojums par ģeotelpisko datu kopu atvēršanu ir pieejams Latvijas Republikas Ministru kabineta tīmekļa vietnē.