Pieejamas prezentācijas par atvērtajiem datiem

2017. gada otrajā pusē notikuši vairāki pasākumi, kuros iekļautas prezetnācijas par atvērto datu un atvērto datu portāla jautājumiem.

Lejupielādei pieejamas prezentācijas:

Papildu informācija: informatīvais ziņojums par ģeotelpisko datu kopu atvēršanu ir pieejams Latvijas Republikas Ministru kabineta tīmekļa vietnē.