Pirmajā 2019. gada mēnesī ne tikai publicētas vairākas datu kopas, bet sasniegts datu portāla unikālo apmeklētāju skaita rekords- 12 487 lietotāji mēnesī!

  Jau šī gada pirmajā mēnesī Latvijas Atvērto datu portālā pārspēti visi iepriekšējā gada skatījumu rekordi. Janvāra mēnesī iegūts lielākais unikālo apmeklētāju skaits, kas ir, 12 487 lietotāji mēnesī!

  Attēls: “data.gov.lv datu kataloga unikālie skatījumi pa mēnešiem”

  Top trīs janvārī apmeklētākās datu kopas ir: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras publicētie Traktortehnikas reģistrācijas dati Latvijas Republikā par 2017.gadu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras EIS pasūtījumu un Piegāžu datu grupu datu kopas.

  Ne tikai portāls papildināts ar vairākām datu kopām, bet arī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotajā konkursā “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2018″” nominēta un ieguvusi atzinību kā “Atvērtākā iestāde”. VARAM nominācijai izvirzīts par datu atvēršanas progresa sekmēšanu Latvijā, turpinot darbu pie Latvijas Atvērto datu portāla (data.gov.lv) datu kopu skaita palielināšanas, nosakot prioritāri atveramās datu kopas ar augstu atkalizmantošanas pakāpi. (Vairāk par VARAM nomināciju varat lasīt: https://data.gov.lv/lv/aktualitates/vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrija-varam-klust-par-laureatu-un)

   

  Janvārī publicētās datu kopas:

  1. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra- Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas;
  2. Lauku atbalsta dienests - Apmaksāto ELFLA (2014-2020) un EJZF (2014-2020) projektu publiskā finansējuma karte;
  3. Latvijas Nacionālā bibliotēka - Latviešu dziesmu svētku digitālā kolekcija 

   

  Pagājušā gada pēdējā mēnesī tika pieslēgta datu rasmošana[1] jeb izgūšana no ĢDS metadatu kataloga uz Latvijas Atvērto datu portāla datu katalogu, kas nozīmē, ka šobrīd portāla datu katalogā iespējams atrast papildus 73 datu kopas.

   

  [1] Rasmošana ir tīmekļu vietņu satura automatizēta vākšana, vadoties pēc vietnes adreses