Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kļūst par laureātu un saņem diplomu kā “Atvērtākā iestāde”

  Rīga, 2019.gada 31.janvārī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotajā konkursā “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2018″” iekļūst laureātu grupā un saņem diplomu kategorijā “Atvērtākā iestāde”. Konkursa gala rezultāti tika paziņoti LATA konferencē “Atvērta sadarbība inovācijām” 2019.gada 31.janvārī.

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotajā konkursā “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2018″” iekļūst laureātu grupā un saņēma diplomu kategorijā “Atvērtākā iestāde”. Konkursa gala rezultāti tika paziņoti LATA konferencē “Atvērta sadarbība inovācijām” 2019.gada 31.janvārī.

  VARAM nominācijai tika izvirzīta, jo 2018.gadā turpināja darbu pie Latvijas Atvērto datu portāla (data.gov.lv) datu kopu skaita palielināšanas, nosakot prioritāri atveramās datu kopas ar augstu atkalizmantošanas pakāpi. VARAM 2018.gada laikā valdībā virzīja trīs informatīvos ziņojumus, aicinot citas valsts pārvaldes iestādes publicēt atvērto datu portālā to rīcībā esošos datus. 2018.gadā būtisks solis bija valdības lēmums par Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) un  Valsts zemes dienesta (VZD) rīcība esošo ģeotelpisko datu nodošanu sabiedrībai un uzņēmējiem bez maksas. Ģeotelpiskie dati ir uzskatāmi par datiem ar augstu komercializācijas pakāpi, kas var būtiski uzlabot sabiedrībai pieejamos pakalpojumus un produktus. Būtisks aspekts datu kopu publicēšanā ir datu kvalitāte – jo vairāk dati tiks atkalizmantoti, jo precīzāki tie būs. Latvijas Atvērto datu portālā ikvienam interesentam šobrīd pieejamas jau vairāk nekā 250 datu kopas, ko piedāvā 49 valsts iestādes. Tās var izmantot jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā, tādējādi rodot jaunus sadarbības veidus starp valsti un biznesu.

  Tieši atvērto jeb sabiedrībai brīvi pieejamo datu jomā Latvija strauji progresē.  Eiropas Savienības (ES) datu atkalizmantošanas indeksā 2017. gadā Latvija bija ierindojusies 18. vietā, viena gada laikā sasniedzot vidējos ES rādītājus, bet 2018. gadā, Latvija jau ir pārsniegusi Eiropas Savienības vidējos rādītājus, ierindojoties indeksa 12.vietā.

  VARAM valsts sekretāra vietnieks Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis akcentēja līdzšinējo pozitīvo VARAM un LATA sadarbību: “Atvērtie dati ir strauji augoša joma un to loma kopējā Latvijas IKT sektora attīstībā pieaug ar katru gadu. LATA apvieno atvērto datu nozares speciālistus, kuru profesionālā pieredze un ekspertīze veicina VARAM paveikto Atvērto datu politikas attīstībā. Tā kā LATA biedri pārstāv dažādas jomas, sagaidām, ka valsts pārvaldes rīcībā esošo datu atkalizmantošana nākotnē sekmēs starpnozaru inovācijas un virzīs Latviju tuvāk mērķim ceļā uz Datos balstītu nāciju.”

  LATAS konference šogad notika jau divpadsmito reizi. Tā notika sadarbībā ar Latvijas Universitāti, konferences galvenā tēma bija “Atvērta sadarbība inovācijām” – kā valstij un privātajam sektoram veicināt uz atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem balstītu inovāciju radīšanu. Tika apskatītas sadarbības iespējas, ieguvumi un izaicinājumi, ar kādiem saskaras viedās pilsētas, valsts pārvalde, uzņēmēji un atvērto datu kopiena, radot novatoriskus risinājumus, izmantojot atvērtos datus un tehnoloģijas. Vairāk par konferenci https://lata.org.lv/konference2019/

  Papildu informācija:
  Sabiedrisko attiecību nodaļa
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
  Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
  www.varam.gov.lv