Aktualitātes

Jūnijā- jūlijā publicētās datu kopas

Jūnijā publicētas 12 datu kopas, taču jūlijā 15 datu kopas.

Pirmajos divos vasaras mēnešos publicētas 27 datu kopas, tās sevī ietver arī pirmās valsts kapitālsabiedrību publicētās datu kopas. Datus ir publicējušas tādas valsts akciju sabiedrības kā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un Latvijas valsts ceļi. Kā pirmais valsts SIA savu datu kopu portālā ir ievietojis Autotransporta direkcija.

Aicinām apmeklēt Atvērto datu dienu 3. martā

date_range2018.gada 3.Marts

Aicinām uz Starptautisko atvērto datu dienu, kas  3. martā notiks jau astoto reizi! Šajā dienā visā pasaulē tiek rīkoti pasākumi, kuru mērķis ir parādīt atvērto datu ieguvumus un veicināt datu publiskošanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Datu skola kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju ir iecerējuši šo dienu atzīmēt ar pieredzes stāstiem par datu atvēršanu un izmantojamību, kā arī praktiskiem uzdevumiem, lai izprastu atvērto datu nākotni Latvijā.

Pasākuma programmā paredzēts:

Creative Commons licenču tulkojumu publiskā apspriešana

Atvērto datu portāla izveides gaitā tika veikti Creative Commons atvērto licenču tulkojumi, lai šīs licences varētu izmantot atvērtajiem datiem, kā arī citos gadījumos.

Licences sastāv no juridisku tekstu fragmentiem, plašākais no kuriem ir pieejams licencē
Attiecinājums-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautisks

Komentārus par licences tulkojumiem līdz 2018. gada 8. janvārim lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi dati@varam.gov.lv

 

Pieejamas prezentācijas par atvērtajiem datiem

2017. gada otrajā pusē notikuši vairāki pasākumi, kuros iekļautas prezetnācijas par atvērto datu un atvērto datu portāla jautājumiem.

Lejupielādei pieejamas prezentācijas:

Aicinām valsts iestāžu pārstāvjus apmeklēt kursu “Ievads izpratnei darbam ar atvērtajiem datiem”

date_range2017.gada 4.Decembris

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par atvērtajiem datiem (t.sk. nozīmi, pieejamību, pielietojumu, publicēšanu/ komunicēšanu, labajiem prakses piemēriem), lai veicinātu atvērto datu kā resursa pieejamību Latvijas sabiedrībai.

Plašāka informācija pieejama Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē.

Programma (PDF)