Datu aprakstīšanas vadlīnijas

Datu kopu rediģēšana

Pēc pieslēgšanās portālam, datu kataloga redaktoram vai administratoram Darba virsmā ir pieejama izvēlne Manas datu kopas, šajā izvēlnē atrodas poga Pievienot datu kopu.

Ja datu kopa jau ir izveidota, Manas datu kopas izvēlnē vai kopējā Datu katalogā atverot konkrēto datu kopu, datu kopas skata labajā pusē atrodas poga Pārvaldīt.

Datu kopu strukturēšana

Datu kopas ir jāstrukturē ņemot vērā portāla datu kataloga arhitektūras pamatprincipus. Ja tas ir nepieciešams, zem vienas datu kopas (Virsraksta) var būt vairāki faili vai resursi. Piemēram, ja dati tiek sadalīti pa gadiem ir jāveido viena datu kopa, zem kuras kā resursi vai faili ir jāpievieno informācija par gadiem. Piemēram, ja datu kopas virsraksts ir "ES fondu projektu ikgadēji pārskati" datu kopas resursos ir "fails par 2014. gadu", "fails par 2015. gadu", utt.

Pie vienas datu kopas var pievienot dažāda formāta failus.

Datu kopu aprakstīšana

(izvēle "Rediģēt metadatus")

Skaidrojums par metadatu apraksta laukos iekļaujamo informāciju:

Virsraksts Virsraksts ir datu kopas nosaukums, kas īsumā raksturo datu kopas saturu, lai jebkurš t.sk. ar nozares terminoloģiju nesaistītas personas var saprast par ko ir dati.
URL Var rediģēt un izmantot pierastus saīsinājumus. Ja lauks netiek aizpildīts, saite https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/(veidojas automātiski), ja tiek aizpildīts, saite attēlojas, kā https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/(mans saīsinājums).
Apraksts Apraksts par datu kopu, saturam nav ierobežojumu, ieteicams lietot pēc iespējas vairāk atslēgvārdu, kas var tikt izmantoti meklējot datus. Atslēgvārdiem jāatbild uz jautājumiem: "Kādus atslēgvārdus jūs lietotu, lai meklētu konkrētos datus?", "Kā jūsu dati tiek meklēti tīmeklī?", "Kādus atslēgvārdus varētu izmantot ar nozari nesaistītas personas?"
Atslēgvārdi (birkas) Dažas specifiskas birkas, kas palīdz kārtot datus. Vairākas birkas var veidot vārdu virkni, atdalītājs ir komats. Ieteicams izmantot portālā jau esošas birkas, kuras apskatāmas portāla datu kataloga sadaļas labajā pusē.
Atjaunošanas biežums

Lauks no standarta klasifikatora, detalizētāku informāciju par atjaunošanas regularitāti var norādīt datu kopas aprakstā. Atyjaunošanas biežums ir jāievēro, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", 41. punktu.

Iestādes pienākums ir saskaņā ar iestādes norādīto datu atjaunošanas biežuma klasifikatoru aktualizēt atvērto datu portālā ievietotos datus un nodrošināt to atbilstību metadatiem.

Atkalizmantošanas nosacījumi Ja tiek publicēta vispārpieejama informācija un netiek izvirzīti īpaši nosacījumi, atbilstoši pasaules labākajai praksei, ieteicams izmantot atsauci uz Creative Commons CC0 1.0 Universālo licenci, kas atļauj izmantot datus bez ierobežojumiem. Lauks no klasifikatora.
Publicētājs Jūsu organizācija
Redzamība Privāts (neredzams) pēc noklusējuma, dati tiek publicēti, ja lauks tiek izmainīts uz Publisks
Datu publicētāja struktūrvienība (ja nepieciešams norādīt). Ja lauks tiek aizpildīts, zem lauka saites pieejama saziņas e-pasta adrese.
Saziņas e-pasts datu jautājumiem E-pasts uz kuru lietotāji var nosūtīt jautājums par datiem. Uz e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi no datu kopas saziņas formas.
Valoda Noklusējums: Latviešu. Lauks no klasifikatora.
Datu izdošanas datums Izdošanas datums, kad dati pirmo reizi tikuši apkopoti un izdoti. Attiecas uz datiem kopumā, ne tikai to publicēšanu atvērtā veidā.
Datu pēdējo izmaiņu datums Pēdējais zināmais datums, kad datu kopa mainīta vai atjaunināta. Neaizpilda, ja dati tiek atjaunoti regulāri vai arī pēc to publicēšanas netiek mainīti vispār.
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju? Jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts.
Mašīnlasāms struktūras apraksts Ja aprakstot CSV formāta struktūru netiek izveidota automātiskai saite, šeit var norādīt saiti uz JSON failu ar CSV struktūras aprakstu.