Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā) un blīvi apdzīvotās teritorijās salīdzinot stāvokli divos datumos (eksperimentālā statistika)

Tabula sniedz informāciju par iedzīvotājiem, kas dzīvoja attiecīgajā teritorijā norādītajā sākuma gadā (piemēram, 2000. gadā, tautas skaitīšanas brīdī) un šo personu statusu norādītajā beigu gadā (2017. gada sākumā). Piemēram:

  • ja persona 31.03.2000. dzīvoja Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Rīga, tad dzīvo tajā pašā teritorijā;

  • ja persona 31.03.2000. dzīvoja Mežaparka apkaimē Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Torņakalna apkaime Rīgā, tad pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā.

Laika periodi: 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018. un 01.01.2019.

Nav iekļautas blīvi apdzīvotas teritorijas ar mazāk nekā 50 pastāvīgajiem iedzīvotājiem abos gados, bet rādītāji nav publicēti, ja attiecīgajā gadā pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 (Year_1 gadījumā rādītāji Turpat, Turpat_pct, Uz_citurieni_LV, Uz_citurieni_LV_pct, Uz_arzemem, Uz_arzemem_pct, Mirusi un Mirusi_pct, Year_2 gadījumā - No_citurienes_LV, No_citurienes_LV_pct, No_arzemem, No_arzemem_pct, Dzimusi un Dzimusi_pct).

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Rīgas apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un Rīgas apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Decembris 5, 2019, 11:47 (EET)
Izveidots Februāris 16, 2018, 15:47 (EET)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-05
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-12-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju