sertificeto_buvspecialistu_nodarbinatibas_vestu ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/9f2472c0-f2bc-4dfe-a337-c6186767f939/resource/65dddd9f-17fa-4545-b6f8-d15b9b0a3e33/download/sertificeto-buvspecialistu-nodarbinatibas-vesture-28.11.2023.csv

From the dataset abstract

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistu, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā, nodarbinātības vēsturi....

Source: Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 28, 2023
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to