sertificeto_buvspecialistu_nodarbinatibas_vestu ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/9f2472c0-f2bc-4dfe-a337-c6186767f939/resource/65dddd9f-17fa-4545-b6f8-d15b9b0a3e33/download/sertificeto-buvspecialistu-nodarbinatibas-vesture-10.06.2021.csv

From the dataset abstract

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistu, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā, nodarbinātības vēsturi....

Source: Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Būvkomersanta nosaukums text
Būvkomersanta mītnes valsts text
Būvkomersanta reģistrācijas numurs mītnes valstī text
Būvkomersanta reģistrācijas numurs reģistrā text
Būvspeciālista vārds text
Būvspeciālista uzvārds text
Būvspeciālista sertifikāta numurs text
Būvspeciālista darbības sfēras numurs text
Būvspeciālista darbības sfēras/jomas nosaukums text
Datums, no kura ir nodarbināts timestamp
Datums, līdz kuram ir nodarbināts timestamp

Additional Information

Field Value
Last updated June 10, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to