Izglītojamo skaits ar ilgstoši neattaisnotiem kavējumiem pašvaldību pakļautības pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs un kavējumu iemesli

Izglītojamo skaits ar ilgstoši neattaisnotiem kavējumiem pašvaldību pakļautības pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs un šiem izglītojamiem atzīmētie neattaisnoto kavējumu iemesli (vienam izglītojamam var būt atzīmēti vairāki kavējumu iemesli). Par ilgstoši neattaisnotiem kavējumiem tiek uzskatīti tie, kas perioda ietvaros pārsniedz 20 stundas. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency other
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher