Pirmsskolu rindas

Datu kopa par pašvaldību* pirmsskolu izglītības iestāžu rindām.

Pieejami dati par bērna reģistrēšanas datumu rindā izglītības programmas apguvei, plānoto mācību uzsākšanas gadu, pieteikuma statusu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu statistikas pārskatus.

*Dati pieejami tikai par tām pašvaldībām, kuras izmanto ZZ Dats lietojumprogrammu "Pirmsskolu rindas". Pašvaldību izguvei iespējams izmantot datu kopu "Pašvaldības".

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators;

district_id – Pašvaldības identifikators; Pašvaldību izguvei iespējams izmantot datu kopu "Pašvaldības" - https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/pasvaldibas

application_id – Pieteikuma identifikators;

child_uid – Bērna unikālais identifikators;

registered_date – Reģistrācijas datums;

desirable_start_school_year – Vēlamais mācību uzsākšanas gads;

group_language – Grupas valoda latviski;

group_language_en – Grupas valoda angliski;

status_name – Statuss;

status_name_en – Statuss angliski.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email zzdats@zzdats.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher