SND_oData.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/5c232b68-af09-4b28-9915-e9d99d9eae93/resource/a11f789d-cee5-4b9b-9fda-e365b317c691/download/snd_odata.csv

Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro vai vairāk. Šis noteikums ir spēkā kopš 2006.gada 1.jūlija. Šajā datnē apkopota informācija no skaidras naudas deklarācijām, kas ir iesniegtas Latvijas Republikas muitas kontroles punktos un robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē iekļauta informācija par iesniegto skaidras naudas deklarāciju skaitu un deklarētās skaidras naudas kopsummu (eiro) pa pārvietošanas transporta maršrutiem, gadiem, mēnešiem, deklarācijas veida, transporta veidiem, muitas kontroles punktiem, robežšķērsošanas vietām.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Gads numeric
Mēnesis text
Iebraucot LR vai Izbraucot LR text
Nosūtītāja valsts text
Galamērķa valsts text
Transporta veids text
Muitas punkta kods text
Muitas punkta nosaukums text
Kopsumma euro numeric
Deklarāciju skaits numeric

Additional Information

Field Value
Last updated June 21, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to