Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" reģistrēta komercreģistrā 07.07.2009.

Centra mērķi:

vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana sabiedrībai un valsts un pašvaldību institūcijām; vides monitoringa veikšana; zemes dzīļu resursu apzināšana un izvērtēšana; valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu droša apsaimniekošana; piedalīties valsts politikas īstenošanā ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, ūdens un gaisa kvalitātes, pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes un radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā.