AS “Latvijas valsts meži”

AS „Latvijas valsts meži” pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz arī citus pakalpojumus, tai skaitā ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju izstrādes pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām.