Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimšanas ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f0b45b24-792d-4760-8f26-552535cf85c6/resource/26f893f6-9f20-4eb4-b638-89a2b33f6277/download/kxx1_2020_2021_eu.csv

Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimšanas valsts Eiropas 1×1 km režģa šūnās.

Lauku skaidrojums

  • NUMB: skaits.
  • NUMB_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 77 – iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5).
  • PC: īpatsvars (%).
  • PC_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi).
  • TIME: laika periods.
  • GRID: režģa šūnas ID.
  • COUNTRY_BIRTH: dzimšanas valsts (TOTAL – pavisam, NEU27_2020 – citas valstis (izņemot ES-27 no 2020. g.), EU27_2020_X_LV – ES-27 no 2020. g. (bez Latvijas), LV – Latvija).

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 5, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts