Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4ea96334-55c6-4054-8575-6e7c65e6a6d9/resource/0317bef0-e972-4e2f-9701-d05ee3945411/download/registretie_civilstavokla_akti-.csv

Registretie_civilstavokla_akti.csv - datne, kurā tiek izvadīts visi dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti.

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
pilseta_novads text
periods numeric
dzimsanas_registru_sk numeric
jaundzimuso_sk_paternit_atz_iesnieg numeric
jaundzimuso_sk_trispusejas_paternitates numeric
jaundzim_sk_bez_zin_par_tevu numeric
jaundzim_sk_bez_zin_par_abiem_vec numeric
laulibu_registru_sk numeric
laulibu_reg_sk_baznica numeric
laulibu_reg_sk_noslegtas_laulibas numeric
laulibu_reg_sk_arpus_dzimtsr_nod numeric
laulibu_reg_sk_ar_arzemniek numeric
laulibu_reg_sk_pirms_18 numeric
laulibu_reg_sk_ar_atz_par_laulib_skirsanu numeric
mirsanas_registru_sk numeric

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 19, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/dataset/4ea96334-55c6-4054-8575-6e7c65e6a6d9/resource/c08400ab-4ce5-4157-9ef3-4776143c26c9/download/registretie_civilstavokla_akti_metadata.json