Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4ea96334-55c6-4054-8575-6e7c65e6a6d9/resource/0317bef0-e972-4e2f-9701-d05ee3945411/download/registretie_civilstavokla_akti.csv

Registretie_civilstavokla_akti.csv - datne, kurā tiek izvadīts visi dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 29, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/dataset/4ea96334-55c6-4054-8575-6e7c65e6a6d9/resource/c08400ab-4ce5-4157-9ef3-4776143c26c9/download/registretie_civilstavokla_akti_metadata.json