Oficiālā statistika sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā

Sadaļā "Statistika sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā" pieejama Labklājības ministrijas apkopotā oficiālā statistika sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība jomā, izmantotās metodes. Pieejami gan gada dati, gan mēneša dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrija MVKD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrija MVKD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju