Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu – projektu atlasi, ieviešanas uzraudzību, rezultātu sasniegšanas un finanšu izlietojuma kontroli.