ĢEOLatvija.lv

Metadati par 'Atvērtiem' Ģeoproduktiem no Latvijas Ģeoportāla.

Ģeoportāls ir vienots pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem. Publiskai piekļuvei vienā portālā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem.