Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas ir izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas īstenošanu.