buvuznemumu_saraksts_cf285707e90538b416125107cc ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/916d8750-8ad8-4245-bf1a-82c1f4f5b44f/resource/528504c4-7391-4d92-9824-b94f38a7fc9c/download/buvuznemeju-saraksts-10.01.2021.csv

From the dataset abstract

Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ir pieejama informācija par komersantiem (būvuzņēmumiem), kuri var veikt komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā...

Source: Būvuzņēmumu saraksts

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated January 10, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to