Ciemu skaits

Datu kopa satur statistiku par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienībām – ciemu skaitu.

  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Ciems –teritorija, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, ir izveidota attiecīga infrastruktūra un, kurai novada teritorijas plānojumā, ir noteikta robeža. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu.
  • Mazciems – vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta, kurai novada teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas un kuras nosaukums ir iekļauts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzē.

  • gada Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā novadu skaits Latvijā samazinājās no 110 uz 36.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email dati@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2017-01-10
Modified 2021-07-15
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher