Zemes dzīļu izmantošanas licences

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” izsniegtām spēkā esošajām, kā arī atceltajām zemes dzīļu izmantošanas licencēm. Datnē iekļauta informācija par licenciātiem – zemes dzīļu izmantotājiem, atļautajiem izmantošanas veidiem, licenču objektu adresēm un atradņu nosaukumiem, licenču derīguma periodiem (no / līdz), licenču atcelšanas datumiem, u.c.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub.csv-metadata.json