Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada rezultatīvie rādītāji

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) darbības rezultātus,. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu Erasmus+: Jaunatne darbībā un Eiropas Solidaritātes korpuss projektu informāciju, programmu ietvaros sniegtu atbalsta pasākumu - mācību un cita veida pasākumu, iesaistīto personu skaita informāciju. Tāpat dati sniedz informāciju par citu JSPA administrētu aktivitāšu rezultātiem, tai skaitā projekta PROTI un DARI! iesaistīto jauniešu NEET situācijā skaitu un citiem rezultātiem, Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinnning Latvijas rezultatīvajiem rādītājiem - īstenoto mācību skaitu, pedagogu skaitu, kas reģistrējušies platformā un izmantojuši sniegtās tabalsta iespējas, projektu skaitu u.c. aktuālus rezultatīvos datus. Tāpat dati atspoguļo JSPA īstenotas komunikācijas un sasniegtas auditorijas datus.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Komunikācijas daļa
Maintainer Email Komunikācijas daļa
Language Latvian
Issued Date 2020-03-01
Modified 2020-03-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher