Licencētās makšķerēšanas ūdenstilpes

Datu kopa par ūdenstilpēm*, kurās ieviesta licencētā makšķerēšana, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguvei noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences par licencētās makšķerēšanas intensitāti Latvijas novados.

*Dati pieejami tikai par tām licencētajām makšķerēšanas ūdenstilpēm, kuras piedāvā elektronisku makšķerēšanas licenču iegādi portālā www.epakalpojumi.lv

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated October 7, 2019, 15:18 (EEST)
Created May 24, 2019, 12:33 (EEST)
Frequency constantly
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher