Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

ES saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, kas nosaka saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām.

Klasifikāciju veido:

  • Pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas);

  • Otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

  • Trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas) un

  • Ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 7, 2018, 15:55 (EEST)
Created June 4, 2018, 13:27 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2008-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju