Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Informācija par Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija

ES saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, kas nosaka saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām. Klasifikāciju veido:

  • pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas);

  • otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

  • trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas) un

  • ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email Nadezda.Orlova@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2008-01-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher