Pārtikas produktu piegādes līgumi par ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4ce2164d-c9fa-40a1-a6c2-4845b504bdc5/resource/8f5001b6-8367-4f7b-b7a8-c7c79bd7cb6f/download/parskats_partikas_ligumi_3_cet_2018.xlsx

Pārskatu kopsavilkums par pārtikas produktu piegādes līgumiem to līgumsummām, piegādātājiem un pasūtītājiem

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated October 22, 2018
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to