Pārtikas produktu piegādes līgumi 2017_3.cet

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4ce2164d-c9fa-40a1-a6c2-4845b504bdc5/resource/c6ae5e42-3850-47dc-9a5b-261562418879/download/parskats_partikas_ligumi_3_cet_2017-.xlsx

Pārskatu kopsavilkums par pārtikas produktu piegādes līgumiem, to līgumsummām, piegādātājiem un pasūtītājiem 2017.gada 3.ceturksnī

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 17, 2018
Created unknown
Format XLS
License CC0 1.0
Conforms to