Pedagogu skaits pa amatiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādēs un koledžās izglītības iestāžu griezumā

Dati tiek attēloti par izglītības iestādēm ar veidu "Vispārējās izglītības iestāde", "Speciālās izglītības iestāde, "Pirmsskolas izglītības iestāde", "Profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde" un "Augstākās izglītības iestāde" ar tipu "Koledža". Tāpat jāņem vērā, ka tiek attēlots pedagoģiskais personāls, kuram uz atskaites datumu tarificētais darba likmju skaits ir lielāks par "0". Atskaitē norādīts pedagoģiskā personāla skaits atbilstoši izglītības iestādes juridiskajai adresei. Piemēram, izglītības iestādei, kuras juridiskā adrese ir Rīgā, bet kurai ir arī struktūrvienība Valmierā, pedagoģiskais personāls tiek attēlots pie Rīgas. Kolonnā "Pedagogu skaits (unikālie PK)" persona tiek uzskaitīta vienu reizi, savukārt kolonnā "Personu skaits pa pedagoģiskajiem amatiem" tiek rādīts personas amatu kopskaits, piemēram, ja persona strādā trīs amatos, tad kolonnā "Pedagogu skaits (unikālie PK)" persona tiek uzskaitīta vienu reizi, savukārt kolonnā "Personu skaits pa pedagoģiskajiem amatiem" tiek rādīts šo amatu kopskaits, t.i., trīs. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher