Patieso labuma guvēju dati atbilstoši BODS standartam

Tiesību subjektu aktuālo patieso labuma guvēju dati pēc aktuālās standarta Beneficial Ownership Data Standard (BODS) http://standard.openownership.org/en/v0-2-0/ shēmas un funkcionālajām prasībām. BODS izšķir 3 ziņojumu veidus: 1. ziņojumi par kontroles veidu 2. ziņojumi par iesaistīto fizisko personu 3. ziņojumi par iesaistīto tiesību subjektu

Ņemot vērā lielo datu apjomu, turpinās to izgūšanas process, atvērto datu failu pakāpeniski papildinot.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email dati@ur.gov.lv
Language English
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher