Radona gāzes līmeņa novērtējums Latvijā 2016./2017. gadā

Laika posmā no 2016.gada rudens līdz 2017.gada rudenim Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Radiācijas drošības centrs organizēja radona gāzes koncentrācijas novērtējumu darba vietās un publiskajās ēkās projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā” (turpmāk – projekts) ietvaros. Projekta ietvaros bezmaksas pasīvie radona gāzes detektori tika izvietoti iepriekš izvēlētajos uzņēmumos/iestādēs – pirmskolas izglītības iestādēs, skolās un dažādās darba vietās (t.sk. slimnīcās, muzejos, kafejnīcās, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos) 1.stāva un pagrabstāva telpās, kurās ikdienā visbiežāk uzturas darbinieki un iedzīvotāji, lai novērtētu radona gāzes kopējo situāciju valstī.

Sīkāka informācija par projektu pieejama VVD tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/kontrole/radona-gazes-kontrole/radona-gazes-merijumi-publiskas-ekas-un-darba-vietas/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency other
Maintainer
Maintainer Email pasts@vvd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher