Radona gāzes līmeņa novērtējums Latvijā 2016./2017. gadā

Laika posmā no 2016.gada rudens līdz 2017.gada rudenim Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Radiācijas drošības centrs organizēja radona gāzes koncentrācijas novērtējumu darba vietās un publiskajās ēkās projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas darba vietās un publiskajās ēkās 2016./2017.gadā” (turpmāk – projekts) ietvaros. Projekta ietvaros bezmaksas pasīvie radona gāzes detektori tika izvietoti iepriekš izvēlētajos uzņēmumos/iestādēs – pirmskolas izglītības iestādēs, skolās un dažādās darba vietās (t.sk. slimnīcās, muzejos, kafejnīcās, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos) 1.stāva un pagrabstāva telpās, kurās ikdienā visbiežāk uzturas darbinieki un iedzīvotāji, lai novērtētu radona gāzes kopējo situāciju valstī.

Sīkāka informācija par projektu pieejama VVD tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/kontrole/radona-gazes-kontrole/radona-gazes-merijumi-publiskas-ekas-un-darba-vietas/.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vvd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju